Hakkımızda

MONERA, kitabı sevdiren arkadaşınız…

Monera yayınları kitaplarının online satış kanalıyız. 


Amaçlarımız:
 
» Okuma kültürü kazanma sürecinde, yaş ve dönem özelliklerini esas alan ürünler sunarak çocuk ve genç okurlarımıza yol arkadaşlığı etmek
» Ebeveyn ve eğitimcilerin beklentilerini, çocuk ve gençlerimizin gereksinimlerini güven içinde karşılayabileceği okuma olanakları sağlamak
» Etkin okur kimliği edinmeye dönük tüm çabalara; bilimsel bilgi, edebî yetkinlik ve temel değerleri ilke edinmiş eserlerle cevap verebilmek
» Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek; dilsel becerilerini zenginleştirmek
» Hayat boyu öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen genç okurların gayretlerine ilham kaynağı olacak edebî ve kaynak eserler yayımlamak
» Bilgi birikimini ve yaşam kültürünü aktarmak isteyen yazarlarla genç okurların buluşacağı bir platform kurmak
 
İlkelerimiz:
 
» Tüm okuma ve öğrenme ortamlarını, yaşam gerçekleriyle barışık ve etik ilkeleri içselleştirmiş bir anlayışla kurgularız.
» Fikirde özgünlük, yaklaşımda güncellik, anlatımda yenilikçilik ve tasarımda estetik eğilimlere uygunluk ararız.
» Tarihsel, bilimsel, kültürel birikimimizden güç alan ve yaşanabilir bir gelecek tasarısına hizmet eden içeriklere öncelik veririz.
» Hayal gücüne ve düşsel renklere yaslanırken gerçekçiliği ve bilimselliği yadsımayan eserlere gelişme ortamı sunarız.
» Kültürel kalkınmaya katkı sunarak yurt ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi ödev edinmiş çabaları destekleriz.


wp icon